• 5
О biznisu
Predlozi kompanije Какo započeti biznis
Glavna О biznisu Predlozi kompanije

Predlozi kompanije

    Zdravlje i materijalna sigurnost —
To su osnovne vrednosti čoveka, koji mogu biti objekti upravljanja.

Delatnost kompanije i distributera — ponuda usluge upravljanja kvalitetom života (Life Quality Management). Na taj način distributeri Kompanije se mogu nazvati Nezavisnim menadžerima kvaliteta života (Independent Life Quality Managers).

Izaberite za sebe najprivlačniji način rada sa Vision:

Upravljanje resursima zdravlja (Health Management). Vi istinski možete povećati svoj resurs zdravlja, a takođe i zdravlja svojih klijenata, koristeći proizvod Vision, čiji je kvalitet potvrđen međunarodnim standardom GMP.

Usluga o upravljanju biznisom (Bussiness Management). Vi možete da izgradite sopstveni biznis, koristeći pri tome minimalne investicije. Оsnova vaših prihoda prikazana je u Мarketing planu Коmpanije, koji je priznat kao jedan od najefektivnijih u svetskoj industriji MLM, u kome nema značaj vaše obrazovanje, pol i uzrast. Svako može da uspe.

U kompaniji Vision vi zaista možete da poboljšate kvalitet svog života: putovanja, obuke komunikacija sa interesantnim ljudima, karijerni rast i priznanje — sve su to vrednosti, koje su objedinile hiljade ljudi iz raznih delova sveta. Izaberite Vision stil života!