• 5
О biznisu
Predlozi kompanije Какo započeti biznis
Glavna О biznisu Какo započeti biznis

Какo započeti biznis

Ako ste doneli odluku da postanete distributer kompanije Vision, molimo vas da se upoznate sa tri načina ulazka u biznis:

— 1 način
orijenisan je na minimalni gubitak i odgovara onima koji se brinu o svom zdravlju, I onima koji traže dodatni izvor prihoda.

— 2 način
idealan za one koji žele da zarade u biznisu sa 100% rentabilnosti i koji brinu o svom zdravlju i o zdravlju bližnjih, a takođe umeju (ili hoće da nauče) da prodaju.

— 3 način
za one koji su orijentisani na maksimalnu dobit i koji ozbiljno žele da se bave biznisom u industriji mrežnog marketinga.

Proučite Marketing-plan za nove distributere, koji važi za jedan od najprostijih i najefektivnijih u industriji mrežnog marketinga MLM. Takođe imate mogućnost da zaključite elektronski ugovor i postanete distributer kompanije Vision. Оbratite pažnju da je za zaključivanje elektronskog ugovora potrebno da znate podatke vašeg sponzora, čovaka koji vas je pozvao da se bavite biznisom.