• 5
О biznisu
Predlozi kompanije Какo započeti biznis

Pravila popunjavanja elektronskog ugovora

Pažnja! Sva polja ugovora treba popuniti latiničnim slovima.

 1. Ugovor može popuniti svaka punoletna osoba koja želi da postane distributer Kompanije „Vision International People Group”, ko želi da bude zdrav, srećan, uspešan i da prenosi ljudima filozofiju o zdravom načinu života.
 2. Pre nego što pristupite popunjavanju ugovora, obavezno se informišite o Uslovima ugovora distributera Vision.
 3. Polja ugovora koja su obeležena zvezdicom * se obavezno popunjavaju.
 4. Posle popunjavanja ugovora, na elektronsku adresu koju ste naveli, automatski će biti poslato pismo sa molbom da potvrdite svoju nameru da postanete distributer kompanije Vision. Na navedeno pismo treba da odgovorite u roku od 3 dana.
 5. Posle Vaše potvrde o nameri da postanete distributer kompanije Vision, odgovorivši na pismo, Vaš ugovor će biti registrovan. Registracija ugovora se vrši samo radnim danima u roku od 24 časa.
 6. Posle registracije, na elektronsku adresu koju ste naveli, automatski će biti poslato pismo sa uverenjem o registraciji ugovora, kopija Vašeg ugovora i ID koji ste ovom prilikom dobili.
 7. Kopiju Vašeg ugovora, koja Vam je poslata na elektronsku adresu, možete odštampati i koristiti kao propusnicu pri ulasku u trgovačke kompanije i predstavništva kompanije Vision.
 8. Ppunjavanje i registracija ugovora su onemogućeni, ako:
  1. ne možete da popunite sva polja koja se od vas zahtevaju;
  2. nemate sponzora ili ne znate njegove podatke;
  3. već imate ugovor da ste distributer kompanije Vision.
 9. Sva polja ugovora treba popuniti latiničnim slovima. Izuzetak je samo polje „Pasoš“, u koje se podaci unose strogo u skladu sa podacima iz pasoša.
 10. Polja „Prezime“, „Ime“ moraju biti popunjeni slovima kao u navedenom dokumentu (pasošu).
 11. Porodični ugovor podrazumeva postojanje muškog i ženskog imena. Kao podaci se ne mogu navesti dva muška ili dva ženska imena.
 12. U porodični ugovor se unose samo podaci supruga (supruge). Podaci dece se ne unose u porodični ugovor. Deca koja su postala punoletna mogu da potpišu odvojeni ugovor.
 13. Posle registracije navedenog Ugovora, u trgovačkim kompanijama možete dobiti standardni ugovor (na papiru) „bez broja“, isti treba da popunite i da ga predate službi APP zajedno sa kopijom elektronskog ugovora. Da biste dobili proizvode u trgovačkim kompanijama (osim elektronske prodavnice), i da biste dobili proviziju, treba da posedujete standardni ugovor Kompanije (na papiru).