• 5
О коmpaniji
Vision danas Predsednik Filozofija kompanije Novine Istorija Kompanije
Glavna О коmpaniji Vision danas

Vision danas

Kompanija „Vision International People Group“ je jedna od najvećih kompanija koja svetskom tržištu predstavlja proizvode za zdravlje i dugovečnost. Misija Kompanije — „Mi se bavimo zdravim biznisom“ to jest, sigurnim, dugovečnim, profitabilnim, koji je zasnovan na glavnoj čovekovoj potrebi da bude zdrav.

Od momenta svog osnivanja, 14. jula 1996. godine, Kompanija svoj rad neprekidno usmerava na stvaranje nove kulture zdravlja kao apsolutnog prioriteta za čoveka i društvo u celosti. Ovim su diktirani osnovni proizvodni pravci sa kojima Kompanija radi.

Rad Kompanije i distributera je usmeren na predstavljanje usluga za upravljanje kvalitetom života (Life Quality Management). Nezavisne konsultante Kompanije možemo nazvati Nezavisnim Menadžerima Kvaliteta (Independent Life Quality Managers).
Osnovni pravci aktivnosti Kompanije su:

Upravljanje zdravstvenim resursima (Health Management). Distributeri značajno uvećavaju resurs svog zdravlja i zdravlja svojih klijenata, koristeći Vision proizvod, čiji je kvalitet potvrđen međunarodnim GMP standardom, kao i HACCP i ISO 22000 standardima.

Upravljanje sopstvenim biznisom (Bussiness Management). Distributeri (nezavisni konsultanti) grade svoj sopstveni biznis, ulažući minimalne investicije. Osnova prihoda se nalazi u marketing planu Kompanije, koji je priznat za jedan od najefikasnijih u svetskoj industriji mrežnog marketinga i za koji nema značaja vaše obrazovanje, pol i godine. Svako može da bude uspešan.

Kompanija Vision predlaže načine kako se značajno može poboljšati kvalitet života. Putovanja, obuke, komunikacija sa zanimljivim ljudima, uspeh u karijeri i priznanja su vrednosti koje su objedinile hiljade ljudi iz raznih zemalja sveta.

Neka vaš izbor bude stil života Vision!