• 5
О коmpaniji
Vision danas Predsednik Filozofija kompanije Novine Istorija Kompanije

Predsednik

„Stvorio sam kompaniju Vision i dao je ljudima. Zbog toga što je naš glavni cilj - čovek. Sve što je u vezi sa čovekom je određeno jednom stvari – njegovim životom. Suština predloga Vision – nije u etičkom biznisu sa visokim prihodima. Suština predloga Vision nije u jedinstvenom najefikasnijem proizvodu. Suština našeg predloga je u tome da predlažemo promenu kvaliteta ljudskog života. To je naša ideološka platforma bez koje je kompanija Vision nezamisliva ".

Ove reči su upućene svim ljudima Zemlje od strane Dmitrija Burjaka– Predsednika kompanije Vision International People Group. 
 

On je svoj životni put počeo kao geolog. Osamdesetih godina je bio među prvim privatnim preduzetnicima inovatorima. Devedesetih je postao jedna od značajnih ličnosti u metalurgiji. Kada je imao tridesetak godina, već je imao sve o čemu može da mašta svaki kulturan čovek – voljenu porodicu, uspešan biznis, društveni status…

 

I sve je to moglo da iščezne iz njegovog života zajedno sa samim životom.
Došavši svesti posle teške automobilske nesreće, shvatio je da je najskuplje u čovekovom životu, upravo, sam život.
Od tog dana je čitavog sebe posvetio očuvanju života i zdravlja svojih savremenika.

Tako se pre 21 godina u svetu rodila kompanija koja shvata zdravlje kao harmoniju duhovnog, fizičkog, intelektualnog i socijalnog kvaliteta života.

 

Oni koji su sa Vision-om nemaju potrebu da biraju između ličnog i društvenog, zato što imaju mogućnost da budu u društvu istomišljenika i da se, upravo, zbog toga razvijaju kao ličnost. Nema potrebe da biraju između posla i porodice, zato što je ovo porodični biznis i izbor u korist ovog posla je izbor u korist porodice. Nema potrebe da se bira između velike sume novca i bilo kog posla, zato što, upravo, voljeni posao i donosi puno novca. Nema potrebe da se bira između zadovoljstva i zdravlja, zato što naše zadovoljstvo i jeste u tome da budemo zdravi. I najvažnije je to da naša vizija nije kompromis između dve suprotnosti, nije balans i nije sredina, nego kombinacija suprotnosti u celosti.

U osnovi našeg Zdravog biznisa je ideologija Kulta Zdravlja, što predstavlja stvaranje novog sociuma na osnovu uspeha svakog čoveka. Vizionari – graditelji budućnosti u kojoj ćemo živeti svi mi, naša deca i naši unuci. U svetu se pojavljuje nova snaga, snaga sposobna da se realno suprotstavi regresu. Ova snaga predstavlja objedinjenje ljudi u Zdrav Socium, a to je Zdrava Socijalna mreža Vision.

 

Vision danas – zreo, moćan organizam koji je sposoban da samostalno upravlja svojom sudbinom.
Na stotine hiljada ljudi su već izmenili svoj život sa Vision-om, a milionima predstoji da vidi velika dela velike Kompanije.

Pod rukovodstvom Predsednika, Dmitrija Burjaka, čoveka čije ideje svakog dana čine život, lično tvoj život čine boljim.