VIP-FORUM MOSKVA – HO SHI MIN

4-5.

aprila

Moskva

18-19.

aprila

Ho Shi Min

„Bez sumnje će ovaj događaj ući u istoriju kompanije, kao početak nove biznis epohe Vision. Na seminaru u Litvaniji, Gardisti su sa Predsednikom razradili novu biznis-koncepciju, koja će detaljno biti predstavljena na događaju u Moskvi i Ho Shi Minu. O tom događaju smo već mnogo govorili i još ćemo govoriti, a ja u svoje ime mogu da kažem da Predsednik, Odeljenje Marketinga, Blok za Razvoj, Lideri i čitava kompanija su usmereni na pripremu za novi početak. I svi koji budu učestvovali na VIP Forumu, naći će se stepenik više u razvoju svog biznisa. Vi zante da su se karte za Forum rasprodale već sredinom drugog dana prodaje. Tako se do sada nije desilo…“

Rukovodilac Bloka za razvoj, M.V. Burjak

4-5. aprila u Moskvi i 18-19. aprila u Ho Shi Minu će se održati VIP-Forum — događaj koji će obeležiti početak nove istorije kompanije Vision.

Na VIP-Forumu ćete detaljno saznati o novom biznis-predlogu Kopmpanije, zahvaljujući kom će mladi ljudi moći jednostavno da se uključe i da oprobaju svoje snage u našem biznisu bez značajnih početnih investicija, uloživši u biznis iznos koji je u visini trenutnog džeparca.

Ambicioznim poslovnim ljudima će biti predstavljen ozbiljan biznis-program, koji će omogućiti vraćanje uloženih investicija i to uključivši u svoju organizaciju samo tri čoveka, a sa daljim radom i dati mogućnost višestrukog uvećanja prihoda.

Govorićemo o tome kako će Lideri sa zvezdanim kvalifikacijama, u toku godine, dodavši samo malo više svog truda nego što od njih zahtevaju uslovi kvalifikacije, imati mogućnost da dobiju automobil ušavši u program koji predlaže Kompanija — „Automobilski program – menjaj mogućnost kretanja!“

Za Avangardu Kompanije, za najbliže Predsednikovo okruženje će biti predstavljen jedinstven programa koji nema sebi sličnog u svetu, program Luxury Bonus, koji će precizno da pokaže kako Vision menja život svojih distributera! 

Samo kompanija sa takvom istorijom i reputacijom na tržištu, kao što je Vision, može sebi da dozvoli da vam ponudi neverovatne mogućnosti na tržištu mrežnog marketinga Rusije, Evrope i Vijetnama!

Oba dana VIP-Foruma će biti posvećena prezentaciji i obuci kako se radi sa novim biznis-predlogom Vision. 

Kvalifikacioni uslovi za oba dana dogadjaja su VIP i vise u januaru ili februaru ili martu 2015. godine.

Prodaja Bio-In za sve učesnike VIP-Foruma!

U okviru Vip-Foruma Moskva Ho Shi Min, koji će biti 4-5. aprila održan u Moskvi, biće ostvarena i prodaja programa Bio-In.

Za distributere Kompanije će biti otvoren specijalni paviljon Bio-In, koji će biti u zgradi gde se i održava događaj, u „Planeti KVH“.

Svaki učesnik događaja će moći da kupi neophodnu količinu programa i da iste nosi sa sobom.