VIP-Forum Sankt Peterburg – Ho Ši Min

16-17

aprila

Sankt Peterburg

23-24

aprila

Ho Ši Min

Jedan od najznačajnijih VISION događaja, VIP-Forum, održaće se od 16. do 17. aprila u Sankt Peterburgu i 23–24 aprila u Ho Ši Minu.


Ovaj dugoočekivani događaj okupiće distributere Kompanije, sve u cilju dobijanja najaktuelnijih informacija, saznanja i dodatne motivacije. Događaj će se odvijati u najsavremenijim prestižnim salama.

Aprilski VIP-Forum u Sankt Peterburgu i Ho Ši Minu predstavljaju najnovije vesti jubilarne godine za VISION, obuku od strane top lidera Kompanije i obnovu energije uoči Millenium-a 2016!