• 5
Događaj
Glavna Novosti Događaji VIP-Forum MOSCOW-HANOI

VIP-Forum MOSCOW-HANOIMoskva, 12–13 decembar


Završna korporativna manifestacija Kompanije za 2015 godinu će se održati u poslovnom centru hotela „Redison-Slavjanska“, koji se nalazi na trgu Evropa.Smart way to get rich! Pametno se bogati!

Do susreta na VIP-Forum -u!